Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky internetového obchodu 'TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o.' se řídí platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka zboží

 • 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.videoprodukce.eu jsou považovány za závazné. Zasláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 • 2. Při vyplňování všech potřebných údajů nového zákazníka je nutné uvést správnou e-mailovou adresu, na kterou bude následně zaslána kopie objednávky, jako potvrzení o zapsání do objednávkového systému a stavu jejího vyřizování. K OBJEDNÁNÍ NENÍ NUTNÁ REGISTRACE!
 • 3. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Ta vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím
 • 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího při zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

Storno objednávky

 • 1. Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud zboží již nebylo expedováno.
 • 2. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se zboží přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, popř. se výrazným způsobem změní jeho cena.
 • 3. O stornování objednávky bude zákazník neprodleně informován.
 • 4. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

Ochrana osobních dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. 'TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o.' si váží důvěry svých zákazníků a zavazuje se, že bude chránit jejich osobní údaje a v žádném případě je poskytne třetí osobě.

Dodání zboží

 • 1. Termín dodání
  Zboží bude dodáno v co nejkratší možné době –většinou 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován.
 • 2. Způsob doručení
  Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím přepravní služby PPL na adresu uvedenou ve formuláři objednávky. Nebude-li oznámená zásilka doručena, v termínu max. 10dnů kontaktujte nás. Osobní odběr zboží je možný na adrese: Vikýřovice 206 788 13, Vikýřovice
 • 3. Způsob platby + cena
  Platba probíhá v hotovosti, naproti vydání zboží a dokladu. Expediční poplatek stanovený přepravní službou PPL činí 119,- Kč pro Českou republiku a zahrnuje poštovné a balné. V případě dodání zboží na Slovensko je cena 300,- Kč.

Záruka a reklamace

 • 1. Na veškeré nabízené zboží je poskytována standardní záruční doba, která činí 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak).
 • 2. Případnou reklamaci zboží, zakoupeného na eshopu 'TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o.', může zákazník uplatnit na naší adrese: Vikýřovice 206 788 13, Vikýřovice, nebo nás kontaktovat na telefonních číslech uvedených v kontaktech eshopu. Reklamace bude vyřízena do 30dnů.
 • 3. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu.

Odstoupení od kupní smlouvy

U zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

V takovém případě je povinen:

 • 1. Písemným způsoben informovat prodávajícího
 • 2. Zaslat nepoužité, nepoškozené či jinak znehodnocené zboží v původním obalu (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.) se všemi prodejními doklady na adresu prodávajícího

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Odpovědnost za správnost údajů

www.videoprodukce.eu upozorňuje, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu a nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, jestliže tyto informace nebyly na přání zákazníka následně písemně potvrzeny.

GDPR – informace o ochraně osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení)

 • 1. Správcem osobních údajů je prodávající, obchodní korporace TV – VIDEOPRODUKCE, s.r.o. se sídlem Vikýřovice 206, PSČ: 788 13, IČ: 26794535, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. a vl. C 26348 (dále jen správce či prodávající).
 • 2. Kontaktními údaji správce jsou: Tel: 602785628, e-mail: jurus@videoprodukce.cz
 • 3. Osobními údaji se rozumí jakékoliv informace, které se týkají konkrétní fyzické osoby, ať už jde o identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, rodné číslo, IČ/DIČ, telefonní číslo, email, osobní číslo), údaje o poloze, popisné údaje vypovídající o fyziologii člověka (např. výška, váha, velikost boty), informace z fotografií a kamerových záznamů, sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, příjmy a výdaje, počet dětí) nebo údaje o chování a preferencích, údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, informace o účasti v odborových organizacích, genetické či biometrické údaje atp. (dále jen osobní údaje).
 • 4. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou mu poskytnuty kupujícím anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky učiněné kupujícím. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 • 5. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem jakožto prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
 • 6. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky učiněné kupujícím a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem jakožto prodávajícím.
 • 7. V případě, že kupující osobní údaje správci neposkytne, nebude možné objednávku vyřídit.
 • 8. Pro plnění smlouvy (vyřízení objednávky) jsou vyžadovány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, sídlo, adresa pro doručování, IČ, DIČ.
 • 9. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem jakožto prodávajícím, nejdéle 10 let dle skartačního řádu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 • 10. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží či služeb, realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
 • 11. Práva kupujícího stanovená v čl. 15 až čl. 22 Nařízení (právo na informace, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku) lze uplatnit v sídle Správce či prostřednictvím přiloženého formuláře. GDPR formulář
 • 12. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • 13. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 • 14. Kupující má právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

© 2009 H-Art Všechna práva vyhrazena. H-shop v1.7.1b